Tartu Välismaalaste Teenuskeskus

Tartu Välismaalaste Teenuskeskus on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing ja meie eesmärk on aidata Tartusse ja Lõuna-Eestisse saabuvatel uussisserändajatel sujuvalt kohaneda ja Eesti ühiskonda sisse elada.

MTÜ Tartu Välismaalaste Teenuskeskuse asutajateks on Tartu Linn, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool. Meie tegevust rahastavad lisaks asutajaliikmetele koostöös Tartu linnaga ka projekti „Uussisserändajate kohanemise toetamine“ raames Euroopa Sotsiaalfond ja Siseministeerium.

Teenuskeskusesse on oodatud Tartus ja Lõuna-Eestis elavad, õppivad või töötavad välismaalased ja nende pereliikmed, kes vajavad nõu ja näpunäiteid, kuidas igapäevaeluga toime tulla. Samuti on meie juurde oodatud tööandjad, erinevad asutused ja organisatsioonid, kes puutuvad kokku välismaalastega.

Teenuskeskuses on võimalik registreerida enda elukoht Tartu linnas ning taotleda isikukoodi. Vähemalt kord kuus korraldame erinevaid üritusi ja seminare, kus on võimalik omandada vajalikke teadmisi ühiskonna ja selles toimuva kohta. Meie keskuses viiakse läbi Eesti riigi poolt pakutavaid tasuta kohanemisprogrammi erinevaid seminare. Erinevatest koolitustest koosnev programm annab ülevaate Eesti riigi ja ühiskonna toimimisest ning igapäevasest elukorraldusest. Siit saab lähemalt lugeda, milliseid koolitusi pakub ja kellele kohanemisprogramm on mõeldud. Lisaks teeme  koostööd Töötukassa, Politsei- ja Piirivalveameti, Tolli- ja Maksuameti, Integratsiooni Sihtasutuse ning teiste asutustega, millega uussisserändajad kokku puutuvad.

Meie ingliskeelne koduleht pakub mitmeid vajalikke viiteid kodulehtedele, kust uussisserändaja leiab kohanemiseks vajalikku informatsiooni siinse elu korraldamisel. Täiendavat informatsiooni meie tegemiste ja ürituste kohta saab meie Facebooki lehelt.