Tartu Välismaalaste Teenuskeskus

Tartu Välismaalaste Teenuskeskus

Oleme avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing ja meie eesmärk on aidata Tartusse ja Lõuna-Eestisse saabuvatel uussisserändajatel sujuvalt kohaneda ning Eesti ühiskonda sisse elada.

Meie juurde on oodatud Tartus ja Lõuna-Eestis elavad, õppivad või töötavad välismaalased ja nende pereliikmed, kes vajavad nõu ja näpunäiteid, kuidas igapäevaelu korraldada. Samuti ootame tööandjaid, erinevaid asutusi ja organisatsioone, kes puutuvad kokku välismaalastega.

Teenuskeskuses saab taotleda isikukoodi ja registreerida oma elukohta Tartus. Tänuväärse võimalusena saame abiks olla Tartu bussikaardi isikustamisel. Lisaks klientide nõustamisele korraldame erinevaid üritusi ja seminare, kus tutvustame ühiskonda ja selles toimuvat. Osa võtma on oodatud kõik asjast huvitatud välismaalased. Samuti toimuvad meie keskuses kohanemisprogrammi erinevad seminarid ning eesti keele kursused, mida pakub Eesti riik. Teeme koostööd ka Töötukassa, Politsei- ja Piirivalveameti, Tolli- ja Maksuameti, Integratsiooni Sihtasutuse ning teiste asutustega, millega uussisserändajad kokku puutuvad.

Meie koduleht pakub kohanemiseks ja siinse elu korraldamiseks vajalikke ning kasulikke viiteid vene ja inglise keeles. Ajakohast infot Tartu elu ning meie tegemiste ja ürituste kohta saab meie Facebooki lehelt.

MTÜ Tartu Välismaalaste Teenuskeskuse asutajateks on Tartu LinnTartu Ülikool ja Eesti Maaülikool. Meie tegevust rahastavad lisaks asutajaliikmetele koostöös Tartu linnaga ka projekti „Uussisserändajate kohanemise toetamine“ kaudu Euroopa Sotsiaalfond ja Kultuuriministeerium.

Oleme avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing ja meie eesmärk on aidata Tartusse ja Lõuna-Eestisse saabuvatel uussisserändajatel sujuvalt kohaneda ning Eesti ühiskonda sisse elada.

Meie juurde on oodatud Tartus ja Lõuna-Eestis elavad, õppivad või töötavad välismaalased ja nende pereliikmed, kes vajavad nõu ja näpunäiteid, kuidas igapäevaelu korraldada. Samuti ootame tööandjaid, erinevaid asutusi ja organisatsioone, kes puutuvad kokku välismaalastega.

Teenuskeskuses saab taotleda isikukoodi ja registreerida oma elukohta Tartus. Tänuväärse võimalusena saame abiks olla Tartu bussikaardi isikustamisel. Lisaks klientide nõustamisele korraldame erinevaid üritusi ja seminare, kus tutvustame ühiskonda ja selles toimuvat. Osa võtma on oodatud kõik asjast huvitatud välismaalased. Samuti toimuvad meie keskuses kohanemisprogrammi erinevad seminarid ning eesti keele kursused, mida pakub Eesti riik. Teeme koostööd ka Töötukassa, Politsei- ja Piirivalveameti, Tolli- ja Maksuameti, Integratsiooni Sihtasutuse ning teiste asutustega, millega uussisserändajad kokku puutuvad.

Meie koduleht pakub kohanemiseks ja siinse elu korraldamiseks vajalikke ning kasulikke viiteid vene ja inglise keeles. Ajakohast infot Tartu elu ning meie tegemiste ja ürituste kohta saab meie Facebooki lehelt.

MTÜ Tartu Välismaalaste Teenuskeskuse asutajateks on Tartu LinnTartu Ülikool ja Eesti Maaülikool. Meie tegevust rahastavad lisaks asutajaliikmetele koostöös Tartu linnaga ka projekti „Uussisserändajate kohanemise toetamine“ kaudu Euroopa Sotsiaalfond ja Kultuuriministeerium.